Atbalstadienests.lv lietošanas noteikumi

Atbalstadienests.lv web lapa ir informatīvā sistēma (turpmāk tekstā "Sistēma"). Sistēmas lietotājs (turpmāk tekstā "Lietotājs") ir fiziska persona, kas piekļūst Sistēmas funkcijām un datiem, izmantojot lietotāja vārdu un paroli vai publiskās pieejas iespējas.

Saskaņā ar Personas datu aizsardzības likumu, par personas datiem tiek uzskatīta jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Pirms Sistēmas lietošanas, lietotājam ir pienākums iepazīties ar lietošanas noteikumiem. Reģistrējoties Sistēmā, lietotājs apliecina to, ka ir iepazinies ar lietošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot.

Nedrīkst ļaunprātīgi modificēt sistēmas programmatūru.

Nedrīkst veikt nelegālu datu, sistēmas vai tās daļu kopēšanu.

Nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret Sistēmas drošību, izmantojot neparedzētas pieslēgšanās iespējas, kā arī nedrīkst izmantot savas pieejas tiesības, lai traucētu Sistēmas serveru darbību.

Sistēmas īpašnieks nenes atbildību par informācijas saturu, kura ievietota Sistēmā un neuzņemas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Sistēmas izmantošanas rezultātā.

Sistēma ir pieejama lietošanai 24 stundas diennaktī, tomēr Sistēmas profilakses un/vai uzlabojumu veikšanas nolūkos var tikt ierobežota iespēja lietot Sistēmu.

Nedrīkst izmantot saņemto programmatūru un informāciju citu datu apstrādes sistēmu izveidei bez rakstiskas saskaņošanas ar Sistēmas izstrādātājiem.

Šo noteikumu neievērošana, un/vai sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā tiek uzskatīta par sistēmas integritātes apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas likumdošanai ir pretrunā ar Personas datu aizsardzības likumu un klasificējams kā krimināls pārkāpums.

Autorizācija

 
Aizmirsāt paroli?
Sākums   |   Reģistrēties   |   Lietošanas noteikumi
www.atbalstadienests.lv, 2010. Visas tiesības aizsargātas.